Home :: Lighting :: T5 :: ATI Fixtures

ATI Fixtures

24"-24w
24"-24w
36"-39w
36"-39w
48"-54w
48"-54w
60"-80w
60"-80w

Products

ATI 2x24W & 2x39W T5 HO Dimmable Ballast
ATI 2x24W & 2x39W T5 HO Dimmable Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: ATI2401
$85.80
Qty
ATI 2x24W or 2x39W T5 HO Ballast
ATI 2x24W or 2x39W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18171
$33.75
Market price: $59.95 save 44%
Qty
ATI 2x54W T5 HO Ballast
ATI 2x54W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU181711
$34.95
Market price: $59.95 save 42%
Qty
ATI 2x54W T5 HO Dimmable Ballast
ATI 2x54W T5 HO Dimmable Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: CC254-58UNI1
$85.80
Qty
ATI 2x80W T5 HO Ballast
ATI 2x80W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18173
$64.75
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 4x24W w/ controller (24")
ATI Dimmable Sunpower T5 4x24W w/ controller (24")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18174
$608.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 4x39W w/ controller (36")
ATI Dimmable Sunpower T5 4x39W w/ controller (36")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU181741
$656.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 4x54W w/ controller (48")
ATI Dimmable Sunpower T5 4x54W w/ controller (48")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18176
$703.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 6x24W w/ controller (24")
ATI Dimmable Sunpower T5 6x24W w/ controller (24")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18177
$678.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 6x39W w/ controller (36")
ATI Dimmable Sunpower T5 6x39W w/ controller (36")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18178
$772.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 6x54W w/ controller (48")
ATI Dimmable Sunpower T5 6x54W w/ controller (48")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18179
$842.95
Qty
ATI Dimmable Sunpower T5 8x24W w/ controller (24")
ATI Dimmable Sunpower T5 8x24W w/ controller (24")
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18180
$772.95
Qty
Gift certificates