Home :: Manufacturers :: ATI

ATI

ATI fixtures and T5 bulbs.

Products

ATI 2x24W & 2x39W T5 HO Dimmable Ballast
ATI 2x24W & 2x39W T5 HO Dimmable Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: ATI2401
$85.80
Qty
ATI 2x24W or 2x39W T5 HO Ballast
ATI 2x24W or 2x39W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18171
$33.75
Market price: $59.95 save 44%
Qty
ATI 2x54W T5 HO Ballast
ATI 2x54W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU181711
$34.95
Market price: $59.95 save 42%
Qty
ATI 2x54W T5 HO Dimmable Ballast
ATI 2x54W T5 HO Dimmable Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: CC254-58UNI1
$85.80
Qty
ATI 2x80W T5 HO Ballast
ATI 2x80W T5 HO Ballast
 
(0 reviews)  
SKU: SKU18173
$64.75
Qty
ATI 48" 3x75W LED & 4x54W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
ATI 48" 3x75W LED & 4x54W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
 
(0 reviews)  
SKU: ATI5013
$2537.95
Qty
ATI 48" 3x75W LED & 8x54W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
ATI 48" 3x75W LED & 8x54W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
 
(0 reviews)  
SKU: ATI5017
$2849.95
Qty
ATI 60" 4x75W LED & 8x80W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
ATI 60" 4x75W LED & 8x80W T5 LED WIFI Powermodule - Black Body
 
(0 reviews)  
SKU: ATI5023
$3330.95
Qty
ATI Actinic T5 - 24" - 24W
ATI Actinic T5 - 24" - 24W
 
(0 reviews)  
SKU: SKU1761411
$27.95
Qty
ATI Aquablue Special T5 - 24" - 24w
ATI Aquablue Special T5 - 24" - 24w
 
(0 reviews)  
SKU: SKU176131
$27.95
Qty
ATI Aquablue Special T5 - 36″ – 39W
ATI Aquablue Special T5 - 36″ – 39W
 
(1 reviews)  
SKU: SKU17613
$28.95
Qty
ATI Aquablue Special T5 - 48″- 54W
ATI Aquablue Special T5 - 48″- 54W
 
(1 reviews)  
SKU: SKU176181111
$31.95
Qty
Gift certificates